İletişim! 444 63 55    [email protected]    Bize Ulaşın

Seçme Ve Yerleştirme

SEÇME VE YERLEŞTİRME

 

Şirketimizde hedef ve stratejilerimizin gerektirdiği yeni pozisyonlar için öncelikle çalışanlarımız değerlendirilir. Pozisyonların dış kaynaklardan doldurulmasına karar verilirse ilgili pozisyonlar için kariyer portalları, web sitemiz gibi araçlar kullanılır.

Aday havuzumuzda toplanan başvurular İnsan Kaynakları departmanı tarafından değerlendirildikten sonra nitelikleri uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilir. İlgili departman yöneticisi ve insan kaynakları yetkilisiyle ve gerekli durumlarda üst yönetimle birlikte yürütülen görüşmelerde adayların işe uygunluğu değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda uygun görülen adaylara teklifte bulunulurken, uygun görülmeyen adaylar da sonuç hakkında bilgilendirilir.

İşe başlayan adaylara görevin gerektiği oryantasyon programı uygulanarak kurum uyumu sağlanır.